Đặt lịch khám

ĐẶT LỊCH KHÁM

Đặt lịch khám trước giúp bệnh viện chủ động được nguồn lực. Sắp xếp Bác sĩ khám chữa riêng cho mỗi khách hàng. Giúp tiết kiệm thời gian, giảm thời gian chờ đợi tối đa cho khách hàng.